Inschrijven

Start van de inschrijvingen: Op 1 september van het voorafgaand schooljaar (als 1 september in een weekend valt: de eerst erop volgende schooldag). Er worden in onze school geen inschrijvingen geweigerd op basis van capaciteit.

Je neemt contact op met de school via mail of per telefoon. Je maakt een afspraak met het secretariaat voor een inschrijving af te ronden.

Inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024 zullen digitaal verlopen.
De school aanvaardt geen papieren inschrijvingen meer voor dat schooljaar.
Elke ouder moet dezelfde procedure volgen voor een inschrijving.
Vanaf 28 februari 2023 tot en met 21 maart 2023 moet elke ouder zijn kind aanmelden.
Op 21 april 2023 zal de ouder weten of er plaats is in de school van zijn eerste keuze.
Vanaf 24 april 2023 tot en met 15 mei 2023 kunnen alle ouders inschrijven met een ticket van de aanmelding.
Vanaf 23 mei 2023 starten de vrije inschrijvingen, dit zijn de ouders die zich niet hebben aangemeld of geen ticket hebben van de aanmelding.

Iedereen is welkom op 17 januari 2023, 18.00u om kennis te maken met de school.
We herhalen deze infoavond nog eens op 30 mei 2023, 18.00u.

Voorrangsgroepen:

 • Zussen en broers (zelfde leefeenheid) van een reeds ingeschreven leerling.
 • Elke leerling wiens ouders(s) op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

Voorrangsperiodes:

 • De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid evenals de voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen van personeel omvat de eerste veertien dagen van september. 
 • Daarna starten de vrije inschrijvingen.

Vrije inschrijvingsperiode:

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 11 uur op de dag van de start van de inschrijvingen). Tijdens deze periode schrijven de leerlingen zich in chronologische volgorde in.

Documenten die nodig zijn bij de inschrijving:         

De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID

Als het kind geen kids-ID heeft, volstaat ook één van volgende documenten:

 • een isi+-kaart 
 • een uittreksel uit de geboorteakte;
 • het trouwboekje van de ouders;
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • de reispas voor vreemdelingen

Welke formulieren moeten ingevuld worden? (zie ook bijlagen hieronder)

 1. Inschrijvingsformulier met uw administratieve gegevens (adres, telefoon/gsm-nummers, e-mailadressen,...)
 2. Engagementsverklaring en toestemmingsformulier in verband met beeldmateriaal ondertekend
 3. medische en zorgfiche ( vrijblijvend)
 4. Vragenlijst achtergrond van uw kind ( verplicht vanuit het ministerie)
 5. Bij elke start van een nieuw schooljaar een akkoord voor het schoolreglement van dat schooljaar

 6. Keuzeformulier Levensbeschouwelijke vakken godsdienst/zedenleer (vanaf het 1ste leerjaar)

U kan onderstaande documenten zelf afdrukken en ingevuld aan de school (per mail) bezorgen, of u maakt een afspraak met het schoolsecretariaat waarbij u de documenten ontvangt en samen met een medewerker van de school de documenten kan invullen.

Tijdens de inschrijving zal u nog een keuzeformulier kunnen invullen voor de levensbeschouwelijke vakken en zal u het toestemmingsformulier voor het schoolreglement kunnen invullen.