Inschrijven

Start van de inschrijvingen: Op 1 september van het voorafgaand schooljaar (als 1 september in een weekend valt: de eerst erop volgende schooldag). Er worden in onze school geen inschrijvingen geweigerd op basis van capaciteit.

Je neemt contact op met de school via mail of per telefoon. De school zal je uitnodigen voor een rondleiding op maat van je vraag. Nadien kan je beslissen of je wil inschrijven of niet.

Voorrangsgroepen:

 • Zussen en broers (zelfde leefeenheid) van een reeds ingeschreven leerling.
 • Elke leerling wiens ouders(s) op het moment van inschrijving personeelslid is op school.

Voorrangsperiodes:

 • De voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen behorende tot dezelfde leefeenheid evenals de voorrangsperiode voor de voorrangsgroep van kinderen van personeel omvat de eerste veertien dagen van september. 
 • Daarna starten de vrije inschrijvingen.

Vrije inschrijvingsperiode:

Na het afsluiten van de voorrangsperiodes start de vrije inschrijvingsperiode (vanaf 11 uur op de dag van de start van de inschrijvingen). Tijdens deze periode schrijven de leerlingen zich in chronologische volgorde in.

Documenten die nodig zijn bij de inschrijving:         

De inschrijving gebeurt aan de hand van de kids-ID

Als het kind geen kids-ID heeft, volstaat ook één van volgende documenten:

 • een isi+-kaart 
 • een uittreksel uit de geboorteakte;
 • het trouwboekje van de ouders;
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • de reispas voor vreemdelingen

Welke formulieren moeten ingevuld worden? (zie ook bijlagen hieronder)

 1. Inschrijvingsformulier met uw administratieve gegevens (adres, telefoon/gsm-nummers, e-mailadressen,...)
 2. Engagementsverklaring en toestemmingsformulier in verband met beeldmateriaal ondertekend
 3. medische en zorgfiche ( vrijblijvend)
 4. Vragenlijst achtergrond van uw kind ( verplicht vanuit het ministerie)
 5. Bij elke start van een nieuw schooljaar een akkoord voor het schoolreglement van dat schooljaar

 6. Keuzeformulier Levensbeschouwelijke vakken godsdienst/zedenleer (vanaf het 1ste leerjaar)

U kan onderstaande documenten zelf afdrukken en ingevuld aan de school (per mail) bezorgen, of u maakt een afspraak met het schoolsecretariaat waarbij u de documenten ontvangt en samen met een medewerker van de school de documenten kan invullen.