Noodopvang vanaf 16 maart

De school blijft kinderen opvangen die enkel terecht kunnen bij grootouders of waarvan de ouders werken in de zorgsector of andere cruciale sectoren!

U kan inschrijven voor opvang via onderstaande link:          

     https://forms.gle/mFFQRNv9qq47vi566     

Op school worden de veiligheidsmaatregelen gerespecteerd: we spelen veel buiten, wassen onze handen bij aankomst, na toiletbezoek en voor een maaltijd, de koorts wordt twee keer per dag gemeten. De leerkrachten houden zich ook aan bepaalde voorzorgsmaatregelen: handschoenen en mondmaskers dragen. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

 Meer informatie?