Schooljaar 2021-2022

Via bijgevoegd document kan je een eerste overzicht raadplegen met al onze vakanties en geplande activiteiten.

De eerste geplande activiteit is op maandag 30 augustus, Open Deur.
Je kan komen kennismaken met je nieuwe juf of meester tussen 18.00u en 19.00u.

Dit alles is nog onder voorbehoud van de corona-regels.