Wij zijn er klaar voor: 18 mei!

Vanaf 18 mei zal onze school weer les geven aan het eerste, het tweede en het zesde leerjaar. Dit zal verspreid over de hele week gebeuren in kleine groepen. Verder blijft de school nog opvang voorzien voor de kinderen die thuis geen opvang kunnen krijgen. Let op, enkel als u uit huis moet gaan werken kan u beroep doen op onze opvang. 

Via bijgevoegde link kan u inschrijven voor de opvang: https://forms.gle/fFixDy4GbZgMFKXRA  

Verder zal Ravot ook weer beschikbaar zijn voor en na school. Hiervoor moet je bij Ravot reserveren. 

Op woensdag 20 mei is er geen studiedag, de school zal gewoon opvang bieden. 

Vanaf woensdag 20 mei zal de school ook weer opvang doen tot 13.00u.