Projecten/initiatieven

Onze jaarleuze is 

“Stap voor Stap” benadrukt dat we als school elke stap dat een kind neemt wil aanmoedigen. Dit kunnen grote stappen zijn maar ook kleine stappen.  Elk kind streeft ernaar om vooropgestelde doelen te bereiken. Maar hoe de doelen worden bereikt is verschillend voor elk kind. Onze taak als school is hierbij om kinderen stappen te helpen nemen en telkens aan te moedigen om over te gaan tot het zetten van een stap. Elk kind verdient een aanmoediging tot het zetten van die stap. De leerkrachten van onze school begeleiden de leerlingen telkens opnieuw bij het nemen van een nieuwe stap. Uiteindelijk wil iedereen hetzelfde, de eindmeet halen!

Onze school heeft twee gezamenlijke schoolprojecten: 

1. Stap voor stap op verkenning door onze buurt. Dit project gaat door in september. Elke klas zal op verkenning gaan in de schoolbuurt. 

2. Verder in het schooljaar gaan we op zoek naar de talenten van onze leerlingen. Hier wordt klasoverschrijdend gewerkt met een keuzeaanbod voor de leerlingen. 

 

Maandthema's/werkpunten

We zijn al enkele jaren bezig met onze maandelijkse werkpunten. Het voorbije schooljaar waren de maandthema's in kleuter- en lagere school dezelfde. Een werkpunt of maandthema zet telkens een goede attitude in de kijker. Bijvoorbeeld: ‘fijn samen spelen’ of ‘steeds jas dichtknopen’ of 'geen lelijke woorden gebruiken'.

Van ieder werkpunt wordt een affiche gemaakt die in elke klas omhoog gehangen wordt. Aan dat werkpunt wordt gedurende een hele maand extra-aandacht besteed. Het wordt ingeleid met een lied of een toneeltje. Als de kinderen het werkpuntje goed 'toepassen', krijgen ze soms een beloning, bijvoorbeeld een extra spelmoment of een sticker. Zo hebben we al meer dan twintig werkpunten achter de rug.

Schaken

Op dinsdag en donderdag wordt er 's middags geschaakt in onze school. Het schaakseizoen begint wanneer het voetbalseizoen op het grasplein aan de grote parking stopt en loopt gewoonlijk tot aan de paasvakantie. Zoals er ook voetballende meisjes zijn, zo zijn er ook schakende meisjes; hoewel er meer jongens zijn. We doen ook mee aan het Vlaams-Brabants schoolschaakkampioenschap, dat op woensdag 5 februari 2014 voor de tweede keer in onze school georganiseerd wordt. Daarvóór hebben onze schaakploegjes al meegedaan in Machelen (2010) en Leuven (2011). Nadien volgden Tervuren en 2x Heverlee-Haasrode. En de moedigsten hebben al drie jaar na elkaar deelgenomen aan het nationaal kampioenschap.