CLB

Centrum voor Leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Technologiestraat 1
1082 Brussel (Sint-Aghata-Berchem)

Telefoon 02 482 05 72

E-mail: clb.vgc@clbvgc.be

De brochure: CLB in 15 vragen

U verneemt alles over ons CLB op http://www.clbnbrussel.be/

Ons CLB werkt zeer school-nabij. Onze CLB-medewerksters zijn Hilde Coenen (hilde.coenen@clbvgc.be) en Marjan Bruyninckx (marjan.bruyninckx@clbvgc.be). U kan hen na afspraak spreken in het CLB-lokaal (voorbij de turnzaal van de kleuters linksaf).