Schoolbus

Afbeelding: 

Het schoolbusvervoer, dat kosteloos is, wordt georganiseerd door het gemeentebestuur en de buitenschoolse kinderopvang Ravot (OCMW). Het meldingsformulier en het reglement vindt u hieronder.

Alle meldingen rond het busvervoer van de kinderen worden rechtstreeks aan het schoolsecretariaat gemeld.

Als uw kind gebruik wil maken van het busvervoer gelieve dit steeds een week op voorhand te melden aan het schoolsecretariaat via mail en telefonisch.
Bij een eerste gebruik van het busvervoer steeds het meldingsformulier ingevuld aan de school bezorgen.

  • Gsm-nummer bus 1 (schildpad): 0479 95 40 11
  • Gsm-nummer bus 2 (konijn): 0479 95 40 13