Schoolbus

Afbeelding: 

Het schoolbusvervoer, dat kosteloos is, wordt georganiseerd door het gemeentebestuur en de buitenschoolse kinderopvang Ravot. Het meldingsformulier en het reglement vindt u hieronder.

U dient uw kind steeds in te schrijven voor het busvervoer.
Dit kan via deze link: https://forms.gle/2zoR6LYbZV9aG4Wb7
De inschrijving gebeurt telkens per maand. Aanvragen kunnen niet meer via telefoon of mail.

Bij een eerste gebruik van het busvervoer steeds het meldingsformulier ingevuld aan de school bezorgen.

  • Gsm-nummer bus 1 (schildpad): 0479 95 40 11
  • Gsm-nummer bus 2 (konijn): 0479 95 40 13