Pedagogische studiedag

Maandag 7 oktober is een pedagogische studiedag. 

Kinderen hebben een vrije dag!