W.O. is wereldoriëntatie

Juf Tina volgde nascholing over W.O. en heeft de kinderen van onze school (óók kleuters!) in enkele W.O.-filmpjes zelf laten vertellen over hun W.O.-belevenissen . Maar wat is W.O. eigenlijk? Elk kind in het basisonderwijs krijgt het vak wereldoriëntatie (W.O.). Kinderen verwerven er inzicht in zichzelf en in hun omgeving. En ze leren er hoe ze zich in die omgeving kunnen gedragen. Tijdens het vak W.O. komen zes domeinen aan bod: natuur, technologie, mens, maatschappij, tijd en ruimte. Scholen kunnen zelf bepalen hoeveel lesuren ze eraan spenderen. In de meeste scholen gaat ongeveer een kwart van de lestijden naar WO. Het leergebied W.O. wordt vanaf het schooljaar 2015-2016 vervangen door twee aparte leergebieden wetenschappen en techniek en mens en maatschappij.