Huiswerk

Afbeelding: 

Waarom krijgen kinderen huiswerk? 

Welk huiswerk geven wij mee? 

Wat wordt er verwacht van ouders? 

Op deze vragen kan u een antwoord vinden in ons huiswerkbeleid.

Er is een opbouwende lijn gevormd doorheen de basisschool, kinderen leren stap voor stap omgaan met verantwoordelijkheden opnemen en zelfstanidg werken. 

De leerkracht staat hen hierin bij.