Opvang

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG “RAVOT”

Ouders kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang op Ravot voor zowel de voorschoolse opvang (7-8 uur) als de naschoolse opvang (einde school tot 19 uur). De opvang is kwaliteitsvol en erkend (fiscaal aftrekbaar) door Kind en Gezin. Ravot wordt uitgebaat door het OCMW en richt zich tot alle kinderen van de basisscholen in Boortmeerbeek. Gediplomeerde begeleiders werken een ontspannend, creatief en kwalitatief buitenschools aanbod uit voor uw kind. Dit gebeurt in een veilige omgeving op een aangename, rustige en avontuurlijke manier. De nadruk ligt op samen-buiten-spelen. Daarnaast kunnen uw kinderen ook deelnemen aan georganiseerde activiteiten. Tijdens het schooljaar kunnen uw kinderen in een rustige ruimte huiswerk maken onder toezicht van een begeleider.

De gemeente regelt het busvervoer van de kinderen ’s morgens naar school en ‘s avonds van school naar Ravot. Dit vervoer is gratis. In onze school vertrekt de bus ± 20 minuten na schooltijd naar Ravot. De kinderen die op school blijven, moeten door de ouders worden opgehaald ten laatste om 17.30 uur (zie hieronder).

Ouders moeten hun kinderen registreren als ze voor de eerste keer gebruik maken van de opvang op Ravot. Inschrijven is enkel nodig tijdens de vakanties en op schoolvrije dagen. Op schooldagen hoeft u niet in te schrijven voor de opvang.

Ravot organiseert infomomenten voor belangstellende ouders. U krijgt een rondleiding en uitleg over de kwaliteitsvolle werking. De data kunt u terug vinden op www.ravot.be . Informatie over Ravot kunt u nalezen op de website: www.ravot.be  of navragen bij de teamcoördinator, Liesbeth Guinier, Ravesteinstraat 84, 3191 Boortmeerbeek/ Hever, tel. 015 50 06 80, e-mail: info@ravot.be.

 

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG IN DE SCHOOL

  • Tarief: 17 c per kind per begonnen vijf minuten (fiscaal aftrekbaar).
  • Voor het eerste kwartier voor de aanvang van de lessen en het eerste kwartier na het beëindigen van de lessen is er geen vergoeding verschuldigd.
  • Vanaf een tweede kind van een gezin wordt een korting van 25% toegestaan. Deze korting is van toepassing op het tweede en al de daaropvolgende kinderen van eenzelfde gezin (ook als het oudste kind niet in de opvang is).

Er wordt tijdens schooldagen betalende opvang in school voorzien op volgende tijdstippen:

  • morgen van 7 uur tot 8.35 uur
  • avond van 15.45 uur tot 17.30 uur
  • woensdagmiddag van 12.05 uur tot 13 uur